Опростете иновацията В SAP среда

Как може да Ви помогне Fujitsu?

Захранен от Fujitsu и Intel

Захранен от Fujitsu и Intel SAP Global Partner
Fujitsu решения и услуги за SAP® среда
Вдъхновение и достъпност в един променящ се свят

Fujitsu решения и услуги за SAP® среда

Нарастващата сложност на ИТ средата води до множество въпроси. По същество това ограничава ефективността, производителността и процесите на взимане на решения.  Нещо повече, сложността също така идва и с цената, включително финансовите и оперативните ресурси, необходими за поддържане на съществуващата инфраструктура. Ресурсите, които след това са недостъпни  за по-иновативни проекти. В крайна сметка всички тези проблеми, причинени от комплексността затрудняват организациите да реализират своята бизнес стратегия и да достигнат набелязаните бизнес цели.

Fujitsu работи в тясно сътрудничество със своите клиентите и специализирани партньори да намали сложността и да добави стойност, като оптимизира инвестициите в SAP технологии, SAP приложения и SAP ERP система. Нашите цели са сведени в съответствие със следните пет принципни области:

Резултатът е по-ефективна компания, изключителна възвръщаемост на инвестицията и по-добри бизнес резултати. Искате ли да узнаете как? Свържете се с нас и ние ще отговорим на Вашите въпроси.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi и Xeon Inside са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други държави.

SAP® е търговска марка на SAP AG в Германия и няколко други страни.